alem

آخرین اخبار در مورد مرکز نیکوکاری

توزیع ۱۴ هزار پرس غذا برای نیازمندان توسط مرکز نیکوکاری شاهد

مرکز نیکوکاری فرزندان شاهد ۱۴ هزار پرس غذای گرم میان خانواده‌های نیازمند توزیع کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، به همت مرکز نیکوکاری فرزندان شاهد در تعامل و هم افزایی با کمیته امداد امام خمینی (ره) ۱۴ هزار پرس غذای گرم میان خانواده‌های نیازمند توزیع شد. خبرگزاری مهراین اقدام در راستای اجرای پویش ملی اطعام حسینی (ع) انجام شد. ع)براساس این گزارش، اقامه عزای سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) به همراه موکب پ ...