alem

آخرین اخبار در مورد اغتشاشگران

اغتشاشگرانی که هر روز بیشتر شبیه داعشی‌ها می‌شوند

شده‌اند نماد بازآفرینی تاریخ؛ آن هم سیاه‌ترین نقاطش. انگار عزم‌شان را جزم کرده‌اند که هرآنچه تا امروز از سنگدلی و بی‌رحمی اشقیا – از شمرها و خولی‌ها تا داعشی‌ها - شنیده بودیم، مقابل چشمان‌مان قرار دهند. سال ها بعد، نسلی که اخبار اغتشاشات سال 1401 در ایران و شرح مصادیق خشونت اغتشاشگران را بخواند هم با خودش خواهد گفت: مگر می‌شود؟! مگر این اندازه سبعیت و سنگدلی امکان‌پذیر است؟! گروه جامعه خبرگزاری فا ...

خواسته بیش از ده هزار نفر از شهروندان؛ «حمایت از پلیس در مقابل اغتشاشگران»

مخاطبان خبرگزاری فارس با ثبت بیش از ۱۰ هزار امضا در سامانه فارس من خواستار حمایت از اقدامات نیروی انتظامی در مقابل اغتشاشگران شده اند. به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، مخاطبان فارس من با درج پویشی با عنوان«حمایت از اقدامات نیروی انتظامی در مقابل اغتشاشگران» پیگیری این موضوع را از خبرگزاری فارس خواستار شدند. نیروی انتظامیدر متن این پویش آمده است:«هنوز از شهادت مامور نیروی انتظامی در گلستان د ...