alem
03 مهر 1401 - 13:26

زخم اغتشاشگران بر اموال عمومی و مردمی در مازندران

ساری- مازندران طی دو شب گذشته آرام بوده است اما زخم اغتشاشگران و خسارات ناشی از اقدامات هنجارشکنانه آن ها در هفته قبل همچنان بر اماکن عمومی و خصوصی مشهود است. دریافت 7 MB دریافت 7 MB دریافت 7 MB7 MBبه گزارش خبرنگار مهر، اغتشاشگران در جریان آشوب‌هایی که توسط معاندان در خارج و عده‌ای فریب خورده در داخل به راه انداختند ۵۶ مکان دولتی و عمومی و ۲۷ خودرو دولتی و مردمی را در مناطق مختلف مازندران به آتش کشیدند و تخریب کردند. بیشتر اماکن تخریبی شامل شهرداری‌ها، بانک‌ها و مکان‌های دولتی و خصوصی بوده است. با کمک نیروهای امنیتی و انتظامی لیدهار آشوب در مازندران شناسایی و چند عضو داعش و کومله نیز در استان دستگیر شدند. به گزارش خبرنگار مهر، اغتشاشگران در جریان آشوب‌هایی که توسط معاندان در خارج و عده‌ای فریب خورده در داخل به راه انداختند ۵۶ مکان دولتی و عمومی و ۲۷ خودرو دولتی و مردمی را در مناطق مختلف مازندران به آتش کشیدند و تخریب کردند. بیشتر اماکن تخریبی شامل شهرداری‌ها، بانک‌ها و مکان‌های دولتی و خصوصی بوده است. با کمک نیروهای امنیتی و انتظامی لیدهار آشوب در مازندران شناسایی و چند عضو داعش و کومله نیز در استان دستگیر شدند. لیدهار
منبع: مهر
شناسه خبر: 756028