alem
26 مرداد 1401 - 15:09

کشت آزمایشی گیاه سورگوم در بم

مدیر جهاد کشاورزی بم‌ گفت: گیاه سورگوم برای تامین علوفه دام با هدف توسعه کشت گیاه علوفه‌ای کم آب در روستای دارستان به صورت ازمایشی کشت شد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گفت: با حضور مسئول گروه دام و موسسه آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌های شرقی استان ، مسئولین ترویجی جهاد کشاورزی در جهت ارتقا و بهره وری گیاهان کم آب، گیاه سورگوم در شهرستان بم  کشت شد و کار ترویج کشت این گیاه را به‌کشاورزان منطقه اموزش دادند. جهاد کشاورزیگیاه سورگوممعقول می‌گوید: هدف از کشت گیاه سورگوم ترویج و توسعه کشت گیاه کم آب از جمله شهرستان‌های شرقی استان است. با توجه به شرایط اقلیمی منطقه، کمبود علوفه گیاه سورگوم می‌تواند جایگزین مناسبی برای غذای دام باشد. معقول گفت: مقاوم بودن در شرایط اقلیمی دوره رشد کوتاه و غذای مناسب برای دام مصرف به صورت خشک و‌تر از مزایای این گیاه می‌باشد. مدیر جهاد مشاورزی بم می‌گوید: گیاه سورگوم برای اولین بار در شهرستان بم با ۲۰ هکتار به صورت ازمایشی امروز کشت شد میتواند جایگزین گیاهان پر مصرف اب در دل کویر کم اب باشد. باشگاه خبرنگاران جوانکرمانکرمان
شناسه خبر: 607145