alem
10 مهر 1401 - 10:23

کشت پاییزه گندم در مزارع مهاباد آغاز شد

کارشناس زراعت جهادکشاورزی مهاباد گفت: کشت گندم پاییزه در سطح بیش از ۵۱ هزار هکتار از اراضی دیم و آبی این شهرستان آغاز شد. آوات نورانی کارشناس زراعت جهادکشاورزی مهاباد افزود: امسال در بیش از ۴۵ هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان گندم آبی و در بیش از ۵ هزار هکتار گندم دیم کشت می‌شود. جهادکشاورزی مهابادنورانی اضافه کرد: کشت پاییزه گندم هر سال از ۱۰ مهرماه شروع می‌شود که این کشت در مزارع دیم زودتر و در مزارع آبی پس از برداشت برخی محصولات از جمله ذرت و چغندرقند است. کشت پاییزهگندموی با اشاره به ارقام بذور گندم مورد استفاده کشاورزان گفت: گندمکاران این شهرستان برای اراضی آبی از ارقام "میهن" و "پیشگام" و برای مزارع دیم ارقام "باران"، "واران"، "هما" و " آذر ۲" که در مقایسه با سایر ارقام عملکرد خوب و سازگاری بیشتری با شرایط آب و هوایی منطقه دارد را کشت می‌کنند. به گفته کارشناس زراعت جهادکشاورزی مهاباد، جهاد کشاورزی این شهرستان برای افزایش بهره‌وری مزارع و تولید محصول با کیفیت هر سال بذر‌های اصلاح شده "مادری" و "گواهی‌شده" را در بین کشاورزان توزیع می‌کند. کشت گندم در مهاباد هر سال از ۱۰ مهر آغاز و تا اوایل آذر ادامه دارد. باشگاه خبرنگاران جوانمهابادمهاباد
شناسه خبر: 763452