alem
28 شهریور 1401 - 13:28

برداشت بذر کاهو برای اولین بار در بردسیر

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر گفت: برای اولین مرتبه کشاورز منطقه حسین آباد بهرامجرد، اقدام به کشت بذر کاهو کرد که نتیجه آن مطلوب است. حیدرآبادی  گفت: برای اولین مرتبه کشاورز منطقه حسین آباد بهرامجرد، اقدام به کشت بذر کاهو کرد و نتیجه آن مطلوب است. بذر کاهواو افزود: این کشاورز در سطحی برابر نیم هکتار در فروردین ماه امسال این محصول را کاشته که بذر مصرفی به میزان یک و نیم کیلوگرم با تغذیه ۲۰۰ کیلوگرم کود اوره  برای رشد این گیاه استفاده شده است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر بیان کرد: دوره آبیاری برای بذر کاهو، هر ۱۰ روز یکبار است و در شهریور ماه به میزان ۵۰ کیلوگرم بذر کاهو در مزرعه فوق الذکر برداشت شد. جهاد کشاورزیآبیاریحیدرآبادی گفت: امیدواریم در سال‌های آینده با همکاری و راهنمایی کارشناسان مسئول پهنه و نیز اقدام عملی بهره برداران منطقه بتوانیم افزایش سطح زیر کشت چنین محصولاتی با راندمان بالاتر و تولید بذر بهتری را شاهد باشیم. باشگاه خبرنگاران جوانکرمانکرمان
شناسه خبر: 743235