alem
14 شهریور 1401 - 11:44

ضربه مالی به بنیان اقتصادی قاچاقچیان راهکار مقابله با توزیع کنندگان مواد مخدر

مومنی گفت: ضربه مالی به بنیان اقتصادی قاچاقچیان، کاربردی‌ترین راه مبارزه است. اسکندر مومنی در نشست تخصصی مسئولان مبارزه با موادمخدر گفت: این نشست، فرصت مناسبی در جهت تعامل حداکثری و هم افزایی و برای کنترل و کاهش آسیب اعتیاد و مواد مخدر در کشور است. وی افزود: در حوزه مبارزه با موادمخدر، چهار موضوع مقابله، پیشگیری، درمان و توانمندسازی را به صورت متوازن دنبال می‌کنیم. دبیرکل ستاد بیان کرد: پیشگیری از اعتیاد راهبرد اصلی و بلندمدت ستاد مبارزه با مواد مخدر است ولی در سایه آن، موضوعات دیگر را هم دنبال می‌کنیم اما راه حل اصلی، پیشگیری است. مومنی ادامه داد: ضربه مالی به بنیان اقتصادی قاچاقچیان، کاربردی‌ترین راه مبارزه است؛ از دستگاه قضا می‌خواهیم که در جهت تحقق این امر به ویژه در خصوص استرداد اموال قاچاقچیان به ما کمک کند. وی با بیان اینکه طی ۲۰ سال گذشته با حمایت آمریکا‌ها و دیگر کشور‌های غربی، تولید مواد مخدر در افغانستان ۵۰ برابر شد، گفت: افزایش بی رویه تولید مواد مخدر صنعتی شیشه که با حمایت مستقیم آمریکا در افغانستان شکل گرفته است، خطری برای ایران و جامعه جهانی است که در کنار تولید ۹۰ درصد تریاک جهان در آن کشور، دنیا را با مخاطره جدی مواجه کرده است. مومنی افزود: درمان اعتیاد و توانمندسازی بسیار سخت است، به همین منظور باید به حوزه پیشگیری از اعتیاد توجه کنیم و از همه ظرفیت‌های موجود در این حوزه استفاده کنیم. وی یادآوری کرد: اولویت ما در حوزه پیشگیری، وزارت آموزش و پرورش و استفاده از گروه‌های مرجع است، در مسیر مبارزه با مواد مخدر و به ویژه پیشگیری باید از مشارک مردمی استفاده کرد. مومنی تاکید کرد: موضوع این نشست، پیشگیری از اعتیاد، مشارکت مردمی و اشتغال بهبود یافتگان است و پیشگیری در تمام برنامه‌های ما جاری است، در آستانه برنامه هفتم توسعه هستیم و باید در جای جای این برنامه به پیشگیری، نگاه جدی‌تری معطوف شود. باشگاه خبرنگاران جواناجتماعیحقوقی قضایی
شناسه خبر: 712360