alem
21 مهر 1401 - 17:39

خرید ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان کشور

قزوین - مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی از خرید ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خبر داد و گفت: این رقم به نسبت سال گذشته ۶۰ درصد افزایش داشته است. به گزارش خبرنگار مهر، سهراب سهرابی ظهر پنجشنبه در در آئین شکرگزاری برداشت محصولات کشاورزی که در سالن همایش‌های جهاد کشاورزی برگزار شد با اشاره به اینکه بیش از ۶ میلیون هکتار از اراضی کشور تحت کشت گندم است، اظهار کرد: ۲ میلیون هکتار از این راضی آبی و ۴ میلیون هکتار آن نیز دیم است. به گزارش خبرنگار مهر، سهراب سهرابی ظهر پنجشنبه در در آئین شکرگزاری برداشت محصولات کشاورزی که در سالن همایش‌های جهاد کشاورزی برگزار شد با اشاره به اینکه بیش از ۶ میلیون هکتار از اراضی کشور تحت کشت گندم است، اظهار کرد: ۲ میلیون هکتار از این راضی آبی و ۴ میلیون هکتار آن نیز دیم است.وی با بیان اینکه ۷۰ درصد گندم کشور در اراضی آبی تولید می‌شود، افزود: وزارت جهاد کشاورزی بیش از ۸۳ هزار میلیارد تومان وجه خرید تضمینی گندم در سال جاری بوده است. وی با بیان اینکه۷۰درصد گندم کشور در اراضی آبی تولید می‌شود، افزود: وزارت جهاد کشاورزی بیش از۸۳هزار میلیارد تومان وجه خرید تضمینی گندم در سال جاری بوده است.مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: برای سال جاری کشت قراردادی گندم در سطح دو میلیون هکتار پیش‌بینی شده که سهم استان قزوین در طرح کشاورزی قراردادی ۵۰ هزار هکتار است. مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: برای سال جاری کشت قراردادی گندم در سطح دو میلیون هکتار پیش‌بینی شده که سهم استان قزوین در طرح کشاورزی قراردادی۵۰هزار هکتار است.وی تاکید کرد: با برنامه ریزی انجام شده سهم استان قزوین در طرح جهش تولید و کاشت گندم، جو، دانه‌های روغنی و گیاهان دارویی در دیمزارها ۶۰ هزار هکتار است وی تاکید کرد: با برنامه ریزی انجام شده سهم استان قزوین در طرح جهش تولید و کاشت گندم، جو، دانه‌های روغنی و گیاهان دارویی در دیمزارها۶۰هزار هکتار استسهرابی در پایان با بیان اینکه از کشاورزانی که طرح الگوی کشت در مزارع را رعایت می‌کنند حمایت می‌شود یادآور شد: این حمایت‌ها در قالب کشت قراردادی، یارانه بیمه، تسهیلات بانکی، نهاده‌های بذر، کود و سموم خواهد بود و هزینه آن نیز در انتهای تولید و تحویل محصول دریافت خواهد شد. سهرابی در پایان با بیان اینکه از کشاورزانی که طرح الگوی کشت در مزارع را رعایت می‌کنند حمایت می‌شود یادآور شد: این حمایت‌ها در قالب کشت قراردادی، یارانه بیمه، تسهیلات بانکی، نهاده‌های بذر، کود و سموم خواهد بود و هزینه آن نیز در انتهای تولید و تحویل محصول دریافت خواهد شد.
منبع: مهر
شناسه خبر: 783169