alem
05 مرداد 1401 - 14:58

تزریق دوز یادآور باعث ایجاد لخته خون نمی شود

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با عنوان این مطلب که دوز یاد آور باعث ایجاد لخته خون نمی شود، گفت: منعی برای تزریق دوز یادآور برای هیچکدام از گروه های هدف وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر اخوت، روز چهارشنبه در حاشیه برگزاری بیست و نهمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران، افزود: واکسن‌های کرونا انواع مختلفی دارد که در نوع خاصی از آن به میزان بسیار پایین ایجاد لخته خون در زنان جوان مشاهده شده است، ولی در کلیات واکسن‌های موجود، چنین چیزی مشاهده نشده است. خبرگزاری مهرالمللیالکتروفیزیولوژیکروناعضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان این موضوع که منعی برای تزریق دوز یادآور در هیچ یک از گروه‌های هدف به خصوص جوانان وجود ندارد، اظهار داشت: واکسن‌های ایرانی ترکیبی از ویروس ضعیف شده هستند و باعث ایجاد سکته مغزی در فرد نمی‌شوند. دبیر بیست و نهمین کنگره بین المللی نورولوژی تصریح کرد: متأسفانه همه گیری بیماری کرونا باعث ایجاد آسیب‌های زیادی برای افرادی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند، شد، به خصوص بیماران سکته مغزی که روند درمان آنها به دلیل عدم مراجعه به مراکز درمانی به تعویق افتاد. المللیگیریکرونااخوت بیان داشت: در واقع کرونا ابتلاء به سکته مغزی را افزایش داد، زیرا ۴.۵ ساعت اول درمان سکته مغزی مهم است و زمان طلایی یاد می‌شود که با تعویق افتادن این زمان باعث افزایش در سکته مغزی شد. باید توجه داشت که درمان بیماران سکته مغزی اهمیت زیادی دارد و بیماران نسبت به تشخیص و درمان به موقع این عارضه توجه جدی کنند. وی با اشاره به اهمیت برگزاری همایش بین المللی نورولوژی تاکید کرد: در این همایش چهار روزه محورهایی مانند دمانس، عوارض عصبی کرونا، سکته مغزی، پارکینسون و غیره با حضور سخنرانان داخلی و خارجی به صورت مجازی و حضوری در هتل المپیک در حال برگزاری است. المللیدمانسدر ادامه، محمدرضا قینی رئیس بیست و نهمین کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران، گفت: کرونا سیستم انعقادی و لخته‌ها را فعال، مغز را درگیر می‌کند، انواع و اقسام حالت التهابی مغز و سکته‌های مغزی و بروز تشنج سردرد را نیز افزایش داده است. قینیالمللیالکتروفیزیولوژیاین متخصص مغز و اعصاب خاطرنشان کرد: افراد مراقبت‌های بهداشتی و تزریق واکسن کرونا را در اولویت قرار داده و نسبت به این بیماری بی توجه نباشند.
منبع: مهر
شناسه خبر: 476507